Dana 14. svibnja 2015. predstavljeni su udžbenici za Povijest namijenjeni učenicima s teškoćama u učenju od 5. do 8. razreda PUT U PROŠLOST.

Predstavljanje je održano u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u sklopu festivala Kliofest. O udžbenicima i PRIRIČNICIMA ZA UČITELJE govorile su autorice Daniela Jugo-Superina i Nera Malbaša Kovačić, a o uporabi udžbenika u nastavi govorila je mr. sc. Aleksandra Bednjanec Vuković.