Uvod u državu i pravo

Kategorija: Srednje škole
Cijena: 90,00 Kn
+

Radoslava Gregov  Vesna Pegan

Udžbenik za učenice i učenike srednje strukovne škole, buduće upravne referentice i referente, poslovne tajnice i poslovne tajnike.

 

Upit o proizvodu