Uvod u državu i pravo

Kategorija: Srednje škole
Cijena: 105,00 Kn
+

Nova cijena od 12.07.2022.                                                                                                                                                        Radoslava Gregov  Vesna Pegan

Udžbenik za učenice i učenike srednje strukovne škole, buduće upravne referentice i referente, poslovne tajnice i poslovne tajnike.

 

Privitci:

Upit o proizvodu